LASEROWE SKANOWANIE 3D OBIEKTÓW Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1MM

Innowacje w zarządzaniu projektami budowlanymi

KILKA SŁÓW O NAS

Od 2012 roku nazsa firma rozwiązała ogromną ilość zadań w zakreśie: dozoru technicznego budynków i budowli, skanowania laserowego 3D oraz modelowania BIM. Zadania były wykonywane zarówno w niebezpiecznych obiektach produkcyjnych i przemyslowych jak i w obiektach budownictwa cywilnego.

W związku z nabyciem ogromnego doświadczenia i kompleksowego świadczenia usług, nasi specjaliści mogą wykonać dowolne zadanie techniczne! Pomogą wybrać jak najbardziej racjonalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę koszty oraz przestrzeganie przepisów.
3d-laser-scanner

NASZA MISJA

Robimy ultra precyzyjne pomiary i projektowanie przystępnymi

NASZE USŁUGI

LASEROWE SKANOWANIE 3D

LASEROWE SKANOWANIE 3D

Skanowanie laserowe 3D jest szybką i precyzyjną metodą, która dostarcza informację o geometrię obiektu w przestrzeni trójwymiarowej. Technologia skanowania 3D pozwala uzyskać dokładną informację o stanie faktycznym obiektu oraz tworzyć niesamowite projekty architektoniczne.

CHMURA PUNKTÓW

CHMURA PUNKTÓW

Chmura punktów jest bazą danych dla projektantów, inwestorów i wykonawców. Zazwyczaj to jest etapem przejściowym w tworzeniu różnego rodzaju modeli, ale na życzenie naszych klientów przeprowadzamy połączenie i obróbkę chmury punktów w barwach RGB do dalszej pracy z nią.

3D MODEL

3D MODEL

Tworzymy 3D modele obiektów mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych, które zawierają szczegółową i dokładną informację o rozmiarach, materiałach oraz położeniu pomieszczenia. 3D model pozwala sporządzać dokumentację techniczną, projektować wnętrze i przeprowadzić nadzór budowlany.

BIM MODEL

BIM MODEL

Coraz więcej krajów z całego światu wdrażają standardy modelowania BIM w projekty budowlane i architektoniczne. Ta metoda pozwala połączać 3D modelowanie wraz z danymi o każdym elemencie budowli, na bieżąco tworzyć widoki i przekroje na płaszczyznę oraz podnosić stopień Twojej profesjonalności w oczach klientów.

DOKUMENTACJA 2D CAD

DOKUMENTACJA 2D CAD

Tworzymy plany pięter, elewacji oraz przekroje wysokiej dokładności dzięki nowoczesnym technologiom. Dokumentacja 2D CAD może być w różnych formatach i różnego stopnia detalizacji, zaadaptowanych do Twoich konkretnych wymagań.

NADZÓR AUTORSKI

NADZÓR AUTORSKI

Dokonujemy analizę wykrycia niezgodności, porównując początkowy model projektu ze stanem faktycznym lub zaplanujemy chmurę punktów, która będzie się zgadzać z chmurą końcową.

ORTOPHOTOPLANY

ORTOPHOTOPLANY

Zwykle są wykorzystywane do renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Cyfrowo przekształcona wizualizacja jest wykonywana za pomocą skanera laserowego oraz fotogrametrii naziemnej, również ona wiernie odzwierciedla barwy i rozmiary zabytków.

WYBIERZ SWOJĄ DZIEDZINĘ, ABY ZOBACZYĆ CO PROPONUJEMY

Mieszkania, apartamenty

Mieszkania, apartamenty

 • Domy monolityczne
 • Budynki z wielkiej płyty
 • Budynki monolityczno-ceglane
 • Konstrukcje budynków szkieletowo-płytowe

Rodzaje prac na obiekcie

 • Skanowanie laserowe
 • Modelowanie 3D, modelowanie komputerowe
 • Kontrola budownictwa, nadzór autorski, zdjęcia geodezyjne
 • Tworzenie panoramy fotograficznej i wizualizacji wirtualnej
 • Publikacja chmury punktów do dalszej pracy w ReCap, Revit, AutoCAD, AVEVA, itd.
 • Prace pomiarowe o dowolnym stopniu trudności
Domy podmiejskie, wille, kamienice

Domy podmiejskie, wille, kamienice

 • Domy z cegły
 • Bloki
 • Domy drewniane
 • Domy modułowe z płyt warstwowych

Rodzaje prac na obiekcie

 • Skanowanie laserowe
 • Modelowanie 3D, modelowanie komputerowe
 • Kontrola budownictwa, nadzór autorski, zdjęcia geodezyjne
 • Tworzenie panoramy fotograficznej i wizualizacji wirtualnej
 • Publikacja chmury punktów do dalszej pracy w ReCap, Revit, AutoCAD, AVEVA, itd.
 • Prace pomiarowe o dowolnym stopniu trudności
Obiekty podlegające renowacji konserwatorskiej

Obiekty podlegające renowacji konserwatorskiej

 • Cerkwie i kościoły
 • Obiekty zabytkowe jak np. budynki historyczne, obiekty archiologiczne
 • Teatry i muzea
 • Inne obiekty, stanowiące wartość historyczną i artystyczną

Rodzaje prac na obiekcie

 • Pomiary architektoniczne
 • Prace projektowe na obiektach architektonicznych
 • Modelowanie obiektów architektonicznych w 3D
 • Prace geodezyjne na obiektach architektonicznych
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Wizualizacja
Obiekty komercyjne

Obiekty komercyjne

 • Centra handlowe
 • Biurowce
 • Pomieszczenia magazynowe
 • Pomieszczenia mieszkalne
 • Restauracje, kawiarnie
 • Hotele

Rodzaje prac na obiekcie

 • Prace geodezyjne na obiektach użyteczności publicznej oraz halach sportowych
 • Prace pomiarowe obiektów użyteczności publicznej oraz hal sportowych
 • Prace pomiarowe obiektów budownictwa lądowego
 • Modelowanie obiektów budownictwa lądowego w 3D
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Wirtualne spacery 3D
Obiekty transportu

Obiekty transportu

 • Samochody
 • Samoloty
 • Jachty i łodzie

Rodzaje prac na obiekcie

 • Laserowe skanowanie obiektów transportu
 • Komputerowe modelowanie obiektów transportu w 3D
 • Prace geodezyjne w środkach transportu
 • Dokumentacja fotograficzna środków transportu
Inne obiekty

Inne obiekty

 • Skanowanymi obiektami mogą być dowolne przedmioty o długości większej niż 60 cm. Obszar zastosowania jest ograniczony do Państwa upodobań i fantazji klienta.

Rodzaje prac na obiekcie

 • Skanowanie laserowe obiektów przechowywania i transportu
 • Podziałka zbiorników w obiektach przechowywania i transportu
 • Dokumentacja fotograficzna obiektów
 • Publikacja chmury punktów do dalszej pracy w ReCap, AutoCAD, AVEVA, Revit itd.
Obiekty przemysłowe

Obiekty przemysłowe

 • Kompleks naftowo-gazowy
 • Kompleks hutniczy
 • Zakłady produkcji maszyn
 • Produkcja chemiczna
 • Odrębne hale i różnego rodzaju zakłady produkcyjne

Rodzaje prac na obiekcie

 • Skanowanie laserowe
 • Modelowanie 3D, komputerowe modelowanie obiektów przemysłowych
 • Kontrola budownictwa, nadzór autorski, prace geodezyjne
 • Prace inżynieryjno-geodezyjne
 • Tworzenie panoram fotograficznych i wirtualnych spacerów
Kopalnie odkrywkowe i głębinowe

Kopalnie odkrywkowe i głębinowe

 • Kopalnie odkrywkowe
 • Kopalnie głębinowe
 • Sztolnie
 • Kopalnie rud
 • Odkrywki

Rodzaje prac na obiekcie

 • Skanowanie laserowe
 • Modelowanie 3D, komputerowe modelowanie obiektów górniczych
 • Kontrola budownictwa, nadzór autorski
 • Prace geodezyjne
 • Prace inżynieryjno-geodezyjne
 • Tworzenie panoram fotograficznych i wirtualnych spacerów
Obiekty energetyki

Obiekty energetyki

 • Elektrownie wodne
 • Elektownie kondensacyjne
 • Elektrownie atomowe
 • Aparatury rozdzielcze
 • Elektrociepłownie
 • Linie elektryczne

Rodzaje prac na obiekcie

 • Naziemne laserowe skanowanie obiektów energetyki
 • Modelowanie obiektów energetyki w 3D
 • Kontrola budownictwa obiektów energetyki
 • Nadzór autorski na obiektach energetyki
 • Dokumentacja fotograficzna obiektów energetyki
Obiekty kultury, architektura

Obiekty kultury, architektura

 • Cerkwie i kościoły
 • Obiekty zabytkowe jak np. Budynki historyczne, obiekty archiologiczne
 • Teatry i muzea
 • Inne obiekty, stanowiące wartość historyczną i artystyczną

Rodzaje prac na obiekcie

 • Pomiary architektoniczne
 • Prace projektowe na obiektach
 • Modelowanie obiektów architektonicznych w 3D
 • Prace geodezyjne na obiektach architektonicznych
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Wizualizacja
Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej

 • Stadiony i aquaparki
 • Centra handlowe
 • Biurowce
 • Pomieszczenia magazynowe
 • Pomieszczenia mieszkalne

Rodzaje prac na obiekcie

 • Prace geodezyjne na obiektach użyteczności publicznej oraz halach sportowych
 • Prace pomiarowe obiektów budownictwa lądowego i obiektów sportowych
 • Modelowanie obiektów budownictwa lądowego i obiektów sportowych w 3D
 • Dokumentacja fotograficzna obiektów budownictwa lądowego
Obiekty transportowe

Obiekty transportowe

 • Statki pasażerskie i towarowe
 • Samochody i samoloty
 • Mosty i estakady
 • Tunele i drogi
 • Węzły transportowe
 • Dworce i porty
 • Stocznie i śluzy

Rodzaje prac na obiekcie

 • Laserowe skanowanie obiektów transportu
 • Komputerowe modelowanie obiektów transportu w 3D
 • Geodezja inżenieryjna obiektów transportu
 • Prace geodezyjne w środkach transportu
 • Dokumentacja fotograficzna środków transportu
Inne obiekty

Inne obiekty

 • Cysterny, zbiorniki, pojemniki
 • Tankowce, punkty składowania towarów
 • Wagony zbiornikowe, luki towarowe
 • Оtwarte i zamknięte magazyny materiałów sypkich
 • Samochody
 • Dowolne inne obiekty

Rodzaje prac na obiekcie

 • Skanowanie laserowe obiektów przechowywania i transportu
 • Podziałka zbiorników w obiektach przechowywania i transportu
 • Inwentaryzacja magazynów
 • Dokumentacja fotograficzna obiektów

Wdrażanie technologii skanowania laserowego i BIM Korzyści z wykorzystania technologii skanowania laserowego i BIM Nasze ekspertowe usługi Szkolenie personelu i dobór sprzętu Konwersja ze skanowania do formatu BIM Stałe wsparcie i konsultacje

Witamy na naszej stronie internetowej, gdzie oferujemy ekspertyczne usługi w zakresie wdrażania zaawansowanych technologii skanowania laserowego budynków i konstrukcji, takich jak Scan to BIM i BIM. Nasz zespół specjalistów jest gotowy pomóc Twojemu biuru projektowemu, inżynieryjnemu lub architektonicznemu osiągnąć nowy poziom efektywności i precyzji w projektowaniu i budowie.

Co oferujemy:

Wdrażanie technologii skanowania laserowego: Zapewnimy kompleksową integrację systemów skanowania laserowego w Twoim biurze. Nasi eksperci pomogą Ci w doborze odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz przeszkolą personel w korzystaniu z tych narzędzi. Scan to BIM: Oferujemy usługi konwersji danych ze skanowania laserowego do formatu BIM (Building Information Modeling). Dzięki temu Twojemu zespołowi będzie łatwiej pracować z precyzyjnymi modelami 3D budynków i konstrukcji, znacznie poprawiając efektywność procesów projektowych i budowlanych. Szkolenie personelu: Nasi eksperci przeprowadzą szkolenie dla Twojego personelu, aby umożliwić im efektywne wykorzystanie nowych technologii. Opracujemy spersonalizowany program szkoleniowy uwzględniający potrzeby Twojego zespołu i rodzaj prowadzonych projektów. Wsparcie i konsultacje: Gwarantujemy stałe wsparcie po wdrożeniu technologii. Nasi specjaliści będą dostępni do konsultacji i udzielenia pomocy w przypadku pytań lub trudności. Korzyści wynikające z wdrożenia technologii skanowania laserowego i BIM: Wysoka dokładność i szczegółowość danych: Skanowanie laserowe pozwala uzyskać precyzyjne modele 3D budynków i konstrukcji, znacznie poprawiając jakość projektowania i budowy. Efektywność i oszczędność czasu: Wykorzystanie BIM poprawia koordynację między różnymi dyscyplinami i pozwala wykrywać kolizje już na etapie projektowania. Skraca to czas realizacji projektów i poprawia ogólną wydajność. Ulepszona współpraca i komunikacja: BIM umożliwia całemu zespołowi projektowemu pracę na wspólnym modelu 3D, wymianę danych i komentarzy. Zmniejsza to ryzyko błędów i ułatwia komunikację między różnymi uczestnikami procesu. Łatwość wprowadzania zmian i modyfikacji: System BIM umożliwia łatwe wprowadzanie zmian w projekcie, automatyczne aktualizowanie powiązanych dokumentów i modeli. Jest to szczególnie przydatne przy zmianach w projekcie na różnych etapach jego realizacji. Kontrola kosztów i harmonogramu: Dzięki bardziej precyzyjnej ocenie zakresu prac i budżetowania, wdrożenie technologii BIM umożliwia lepszą kontrolę kosztów projektu i przestrzeganie terminów jego realizacji. Zwiększona konkurencyjność: Wdrożenie zaawansowanych technologii, takich jak skanowanie laserowe i BIM, pomaga Twojemu biuru zachować przewagę nad konkurencją, przyciągając klientów swoją zdolnością do dostarczania bardziej precyzyjnych, efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy gotowi być niezawodnym partnerem dla Twojego biura projektowego, inżynieryjnego lub architektonicznego i pomóc Ci w skutecznym wdrożeniu technologii skanowania laserowego i BIM. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby omówić swoje potrzeby i rozpocząć współpracę.

ZAPEWNIAMY KORZYŚCI

Korzystanie ze skanowania laserowego 3D zapewnia innowacje w zarządzaniu projektami budowlanymi

01

DOSTĘPNOŚĆ POMIARÓW

Pomiary są wykonane bez kontaktu z powierzchnią obiektu i poza sztywnymi ramami geodezyjnych podstaw. Skaner jest ustawiany według najlepszej widoczności obiektu i braku zakłóceń procesu skanowania ze strony obiektu budowlanego/produkcji

02

AUTOMATYCZNA REJESTRACJA

Automatyczna rejestracja pomiarów w jednej przestrzeni współrzędnych wyklucza błędy, które są czynnikiem ludzkim. Korelacja zdjęć z kilku miejsc (wiązka) jest zautomatyzowana. Jej rezultaty są kontrolowane wizualnie i poprzez specjalne oprogromowanie. Dane, uzyskane poprzez pomiar dokładnie odzwieciedlają konfigurację i strukturę obiektu

03

WIZUALIZACJA I KONTROLA

Dane skanowania laserowego (skany) są szybko przesyłane na serwer sieciowy uczestników projektu budowlanego. Taki serwis daje poglądową wizualizację budowy oraz pomaga na odległość kontrolować przebieg prac budowlanych a także wykonywać dowolne pomiary i przeliczać objętości fizyczne. Można oznaczeć miejsca problematyczne, które zobaczą wszyscy uczestnicy projektu. Zostaje osiągnięta zasada przejrzystości procesów budowlanych. Sieciowy interfejs pozwoli uczestnikom z różnych zakątków świata wymieniać się uwagami i komentarzami, wyznaczać zadania i wskazówki

04

DANE CYFROWE

W rezultacie skanowania laserowego otrzymujemy dane cyfrowe, zgodne z datą wykonania rzutu, które zapisują się w formie plików komputerowych i są wykorzystywane w przyszłości. Na przykład, jeżeli pojawi się podejrzenie nieprawidłowego osadzenia powstającego budynku, można powrócić i przeanalizować wykop, fundamenty palowe, ruszty.

Ważne: porównanie i analiza kilku uchwyceń pozwoli stwierdzić jaka jest dynamika powstającego obiektu, w krótkiej chwili wykryć negatywne tendencje i podjąć odpowiednie decyzje. Systematyzacja i przechowywanie zdjęć 3D na różnych etapach rozwiązuje zadanie monitorowania wznoszonego obiektu

TWOJE KORZYŚCI W LICZBACH

Pomożemy przyspieszyć Twoją pracę przy jednoczesnym podnoszeniu jakości

benefit

O 3-5 RAZY

zmniejsza się czas poświęcony na pomiary kontrolne

benefit

KILKA MINUT

pomiędzy zakończeniem skanowania a uzyskaniem wyników

benefit

PO 5-6 GODZINACH

dostępny będzie ogólny wynik zestawienia 3D skanowanego obiektu z projektowym modelem 3D

NASZ SPRZĘT 

laser scanning equipment

Sprzęt, pozwalający uzyskać dokładność do 1mm

My wykorzystujemy nowoczesne i wydajne 3D skanery laserowe światowych producentów urządzeń precyzyjnych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SCANM2 INCORPORATED

Adres firmy do zwykłej korespondencji, banków i kontrahentów:

United States 228 Park Ave S, Pmb 85451, New York, NY 10003

Email

Telefon

+16467415189

WhatsApp

+48 509 782 439

SCANM2 SP.Z.O.O.

Adres firmy do zwykłej korespondencji, banków i kontrahentów:

Poland, 02-672, Warsaw, ul. Domaniewska 37, lok.31a

Email

Telefon

+48511241004

WhatsApp

+48 509 782 439

SCANM2 UAE

Adres firmy do zwykłej korespondencji, banków i kontrahentów:

236 AL SABI BUILDING, PORT SAEED, DUBAI UAE

Email

Telefon

+971 552 092 407

WhatsApp

+971 552 092 407