LASEROWE SKANOWANIE 3D
OBIEKTÓW Z DOKŁADNOŚCIĄ
DO 1MM

LASEROWE SKANOWANIE 3D OBIEKTÓW Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1MM

Innowacje w zarządzaniu projektami budowlanymi

Innowacje w zarządzaniu projektami budowlanymi

KILKA SŁÓW

O NAS

Od 2012 roku nazsa firma rozwiązała ogromną ilość zadań w zakreśie: dozoru technicznego budynków i budowli, skanowania laserowego 3D oraz modelowania BIM. Zadania były wykonywane zarówno w niebezpiecznych obiektach produkcyjnych i przemyslowych jak i w obiektach budownictwa cywilnego.

W związku z nabyciem ogromnego doświadczenia i kompleksowego świadczenia usług, nasi specjaliści mogą wykonać dowolne zadanie techniczne! Pomogą wybrać jak najbardziej racjonalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę koszty oraz przestrzeganie przepisów.

NASZA MISJA

Robimy ultra precyzyjne pomiary i projektowanie

przystępnymi

NASZE

USŁUGI

LASEROWE SKANOWANIE 3D

Skanowanie laserowe 3D jest szybką i precyzyjną metodą, która dostarcza informację o geometrię obiektu w przestrzeni trójwymiarowej. Technologia skanowania 3D pozwala uzyskać dokładną informację o stanie faktycznym obiektu oraz tworzyć niesamowite projekty architektoniczne.

CHMURA PUNKTÓW

Chmura punktów jest bazą danych dla projektantów, inwestorów i wykonawców. Zazwyczaj to jest etapem przejściowym w tworzeniu różnego rodzaju modeli, ale na życzenie naszych klientów przeprowadzamy połączenie i obróbkę chmury punktów w barwach RGB do dalszej pracy z nią.

3D MODEL

Tworzymy 3D modele obiektów mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych, które zawierają szczegółową i dokładną informację o rozmiarach, materiałach oraz położeniu pomieszczenia. 3D model pozwala sporządzać dokumentację techniczną, projektować wnętrze i przeprowadzić nadzór budowlany.

BIM MODEL

Coraz więcej krajów z całego światu wdrażają standardy modelowania BIM w projekty budowlane i architektoniczne. Ta metoda pozwala połączać 3D modelowanie wraz z danymi o każdym elemencie budowli, na bieżąco tworzyć widoki i przekroje na płaszczyznę oraz podnosić stopień Twojej profesjonalności w oczach klientów.

DOKUMENTACJA 2D CAD

Tworzymy plany pięter, elewacji oraz przekroje wysokiej dokładności dzięki nowoczesnym technologiom. Dokumentacja 2D CAD może być w różnych formatach i różnego stopnia detalizacji, zaadaptowanych do Twoich konkretnych wymagań.

NADZÓR AUTORSKI

Dokonujemy analizę wykrycia niezgodności, porównując początkowy model projektu ze stanem faktycznym lub zaplanujemy chmurę punktów, która będzie się zgadzać z chmurą końcową.

ORTOPHOTOPLANY

Zwykle są wykorzystywane do renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Cyfrowo przekształcona wizualizacja jest wykonywana za pomocą skanera laserowego oraz fotogrametrii naziemnej, również ona wiernie odzwierciedla barwy i rozmiary zabytków.

WYBIERZ SWOJĄ DZIEDZINĘ, ABY ZOBACZYĆ CO PROPONUJEMY

ZAPEWNIAMY

KORZYŚCI

Korzystanie ze skanowania laserowego 3D zapewnia innowacje w zarządzaniu projektami budowlanymi

01

DOSTĘPNOŚĆ POMIARÓW

Pomiary są wykonane bez kontaktu z powierzchnią obiektu i poza sztywnymi ramami geodezyjnych podstaw. Skaner jest ustawiany według najlepszej widoczności obiektu i braku zakłóceń procesu skanowania ze strony obiektu budowlanego/produkcji

AUTOMATYCZNA REJESTRACJA

02

Automatyczna rejestracja pomiarów w jednej przestrzeni współrzędnych wyklucza błędy, które są czynnikiem ludzkim. Korelacja zdjęć z kilku miejsc (wiązka) jest zautomatyzowana. Jej rezultaty są kontrolowane wizualnie i poprzez specjalne oprogromowanie. Dane, uzyskane poprzez pomiar dokładnie odzwieciedlają konfigurację i strukturę obiektu

03

WIZUALIZACJA I KONTROLA

Dane skanowania laserowego (skany) są szybko przesyłane na serwer sieciowy uczestników projektu budowlanego. Taki serwis daje poglądową wizualizację budowy oraz pomaga na odległość kontrolować przebieg prac budowlanych a także wykonywać dowolne pomiary i przeliczać objętości fizyczne. Można oznaczeć miejsca problematyczne, które zobaczą wszyscy uczestnicy projektu. Zostaje osiągnięta zasada przejrzystości procesów budowlanych. Sieciowy interfejs pozwoli uczestnikom z różnych zakątków świata wymieniać się uwagami i komentarzami, wyznaczać zadania i wskazówki

04

DANE CYFROWE

W rezultacie skanowania laserowego otrzymujemy dane cyfrowe, zgodne z datą wykonania rzutu, które zapisują się w formie plików komputerowych i są wykorzystywane w przyszłości. Na przykład, jeżeli pojawi się podejrzenie nieprawidłowego osadzenia powstającego budynku, można powrócić i przeanalizować wykop, fundamenty palowe, ruszty.

Ważne: porównanie i analiza kilku uchwyceń pozwoli stwierdzić jaka jest dynamika powstającego obiektu, w krótkiej chwili wykryć negatywne tendencje i podjąć odpowiednie decyzje. Systematyzacja i przechowywanie zdjęć 3D na różnych etapach rozwiązuje zadanie monitorowania wznoszonego obiektu

TWOJE KORZYŚCI
W LICZBACH

Pomożemy przyspieszyć Twoją pracę przy jednoczesnym podnoszeniu jakości

O 3-5 RAZY

zmniejsza się czas poświęcony na pomiary kontrolne

KILKA MINUT

pomiędzy zakończeniem skanowania a uzyskaniem wyników

PO 5-6 GODZINACH

dostępny będzie ogólny wynik zestawienia 3D skanowanego obiektu z projektowym modelem 3D

PRZYKŁADY

NASZYCH PROJEKTÓW

Church

Castle 3d Archicad

National Museum of Ethnography

Sopot, ul. Abrahama

Los Angeles, La Masina - 11080sqft, 7 days

Los Angeles, Alta Tupelo - 6040sqft, 4 days

Los Angeles, Somma Way - 12900sqft, 7 days

New Jersey - 9300sqft, 5 days

Aspen - 5070sqft, 3 days

Los Angeles, Avalon - 13347sqft, 7 days

Los Angeles, La Paradise Walley - 6350sqft - 4 days

Long Island - 27100sqft, 9 days

Church

Castle 3d Archicad

National Museum of Ethnography

Sopot, ul. Abrahama

Los Angeles, La Masina - 11080sqft, 7 days

Los Angeles, Alta Tupelo - 6040sqft, 4 days

Los Angeles, Somma Way - 12900sqft, 7 days

New Jersey - 9300sqft, 5 days

Aspen - 5070sqft, 3 days

Los Angeles, Avalon - 13347sqft, 7 days

Los Angeles, La Paradise Walley - 6350sqft - 4 days

Long Island - 27100sqft, 9 days

Galeria

projektu

NASZ

SPRZĘT

Sprzęt, pozwalający uzyskać dokładność do 1mm

My wykorzystujemy nowoczesne i wydajne 3D skanery laserowe światowych producentów urządzeń precyzyjnych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SCANM2 INCORPORATED

Company address for regular correspondence, banks and counterparties:

United States 228 Park Ave S, Pmb 85451, New York, NY 10003

Email

Phone

WhatsApp

SCANM2 SP.Z.O.O.

Company address for regular correspondence, banks and counterparties:

Poland, 02-672, Warsaw, ul. Domaniewska 37, lok.31a

Email

Phone

WhatsApp

Z poważaniem, Jeugienij Romańczuk
Kierownik projektu
SCAN M2 sp. z o.o.

Dziękuję

Na pewno się z Tobą skontaktujemy!