POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN

Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która wysyła zapytanie o ofertę , korzysta z formularzy kontaktowych lub rejestruje się do Portalu Klienta.

Amministratore – l’amministratore dei dati è Scan M2 Sp.zo.o. ul. Aleja Jana Pawla II, nr 43A, lok. 37B, Warszawa 01-001, NIP: 527-297-18-61. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin – niniejszy Regulamin

Serwis – strona internetowa pod adresem https://scanm2.com/pl za pośrednictwem której Użytkownik może zapoznać się z ofertą firmy, zapytać o usługę, korzystać z Portalu Klienta, a także dokonać zapisu na newsletter, jeśli takowy jest prowadzony.


Usługi – rodzaje usług w Serwisie.

Formularz interaktywny «Zamów w kilku kliknęć» – formularz znajdujący się w Serwisie, będący formą kontaktu z Administratorem, wymaga podania : imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Informacje ogólne Scan M2 Sp. z o.o.redaguje i administruje Serwis internetowy pod adresem https://scanm2.com/pl (Serwis), który udostępnia osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom).

Odpowiedzialność

Scan M2 Sp.zo.o. oświadcza, że prezentacja oferty na stronach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma wyłącznie cel informacyjny. Firma nie gwarantuje, że publikowane opisy oferowanych usług oraz produktów, nie zawierają braków lub błędnych opisów.

Prawa autorskie Scan M2 Sp.zo.o.

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego i jego elementów graficznych, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do Scan M2 Sp.zo.o. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w oparciu o następujące akty prawne:

 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz
 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie określonym i zdefiniowanym jako
Użytkownik Serwisu. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej
umowy z Scan M2 Sp.zo.o.

Postanowienia ogólne

 1. W związku z prowadzeniem Serwisu, Scan M2 Sp.zo.o. jest posiadaczem informacji o Użytkownikach Serwisu pochodzących z Formularzy interaktywnych zamieszczonych w Serwisie, które są podawane przez Użytkowników dobrowolnie. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe i teleadresowe firm rejestrujących się na stronach Serwisu.
 2. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych danych statystycznych służących analityce charakterystyki odsłon dokonywanych przez Użytkowników Serwisu.
 3. Dane o Użytkownikach Serwisu są wykorzystywane w następujących celach:
 • świadczenia usług związanych z działalnością;
 • przekazywania informacji o najnowszych elementach oferty, usługach;
 • prowadzenia rekrutacji przez Scan M2 Sp.zo.o.;
 • tworzenia i wysyłania ofert handlowych.

Administrator Danych

 1. Administrator przetwarza dane osób zapisanych na: newsletter, korzystających z
  Formularzy interaktywnych znajdujących się w Serwisie. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe
  firmie Scan M2 Sp.zo.o. co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych
  w bazie danych Scan M2 Sp.zo.o., wydawcy Serwisu https://scanm2.pl/ oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką
  prywatności.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z
  przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką
  Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych
  interesów a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby
 3. Każda
  osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych,
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi
  do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych
  osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@scanm2.com

Pliki Cookies

 • Serwis internetowy https://scanm2.com/pl korzysta z plików „cookies”. „Cookie” tzn niewielki plik tekstowy wysyłany przez Serwis do urządzenia Użytkownika, przykładowo służący do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej.
 • W każdej przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących „cookies”, czyli ustalenia czy mają być one odbierane czy nie, jak również sposób ich usuwania. Brak takiej zmiany oznacza akceptację Użytkownika dla używanych przez serwis https://scanm2.pl/ plików „cookies”.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z Serwisu oraz ochrony prywatności prosimy przesyłać bezpośrednio na adres info@scanm2.pl.

2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania prośby Użytkownika.